Niets gebeurt zonder risico, maar zonder risico gebeurt er niets.

 

De risico’s van een tattoo.
Je bent van plan een tatoeage te laten aanbrengen. Wij vinden het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling.
Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage er niet mooier op maken.

Onder de 18 jaar wordt bij ons niet getatoeëerd.
Wij kunnen bij twijfel vragen om een legitimatie. 

Het aanbrengen van een tatoeage.
Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding. De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen.
Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Voordat de tatoeage wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zonodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerp scheermesje. Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren.
Dat wil zeggen; de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt. De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn.
De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid.
Tijdens het aanbrengen van de tatoeage worden tissues gebruikt. Uiteraard moeten de tissues schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid. De tatoeëerder draagt tijdens het aanbrengen van je tatoeage handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders aanraakt dan het tatoeëerapparaat, een tissue of je huid. Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.

Je gezondheid.
Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheid klachten, raadt de GGD je af om een tatoeage te laten aanbrengen:

• diabetes • hemofilie • chronische huidziekte • contactallergie • immuunstoornis • hart- en vaatafwijkingen • bij het gebruik van antistollingsmiddelen • op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan • op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen.

Tijdens het aanbrengen van de tatoeage mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook indien je zwanger bent, wordt het aanbrengen van een tatoeage afgeraden. Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d).

Er mag maximaal één gast mee als gezelschap tijdens je afspraak.